Úvod

Vítejte v nástroji, který Vám zabezpečí soulad s GDPR. Připravili jsme jedinečné a inovativní řešení, které je pochopitelné a snadno aplikovatelné.

Nyní se nacházíte v ukázkové verzi, ve které si můžete vyzkoušet jednoduchost práce s nástrojem a také si ověřit komplexnost našeho řešení.

Velkou část přípravy jsme udělali za Vás. V nástroji najdete kompletní teoretickou část, video průvodce, všechny analýzy, vypracované směrnice, přehledné diagramy a školení zaměstnanců.

Tento nástroj usnadňuje a zefektivňuje implementaci a významně zkracuje délku přípravy na GDPR. Ochrání Vás před astronomickými pokutami a časově i finančně nákladnou přípravou zároveň.

Video průvodce analýzou

Všechny povinné analýzy

Kompletní teoretická část

Vypracované směrnice

Podpora na telefonu

Přehledné diagramy

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Školení zaměstnanců

Velmi nás těší, že sledujete tuto ukázku. Jsme si jisti, že Vám pomůže se vypořádat s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679, známým jako GDPR.

Podívejme se na krátké představení nástroje ve videu níže:

Co Vás čeká?

V úvodu každé kapitoly se dozvíte základní informace, které jsou pro pochopení a správné použití nutné. Pro případ, že Vám něco nebude jasné, jsme připravili přílohy, ve kterých naleznete kompletní teoretickou část k danému tématu.

Součástí kapitol budou také praktická videa, které Vás krok za krokem budou navádět, co máte postupně udělat. Nejčastěji se bude jednat o vyplnění tabulek či dotazníků. Na základě všech těchto shromážděných informací s naším nástrojem, učiníte praktické kroky ve své organizaci, abyste dosáhli souladu s GDPR.

Nástroj jsme vyvinuli ve spolupráci s odborníky na právo, ochranu osobních údajů a IT zabezpečení. Téměř dva roky se specializujeme na problematiku GDPR ve vztahu k zaměstnancům a díky těmto zkušenostem jsme vytvořili na trhu první kompletní analýzu v rámci platné legislativy ČR, a to včetně všech povinností, které pro zaměstnavatele z GDPR vyplývají. Nástroj Vás provede celým tímto procesem, který se dá zvládnout za několik málo týdnů, a případně jsme schopni tento proces ještě urychlit s našimi konzultanty. Z hlediska zaměstnanců a platné legislativy jsme identifikovali více než 100 osobních údajů a příslušných dokumentů. K těmto osobním údajům jsme přiřadili právní tituly a příslušné lhůty pro zpracování. Klíčem k naplnění souladu s GDPR je mít zpracovanou přehlednou analýzu těchto osobních údajů spolu s přiřazeným právním titulem, zdůvodněním právního titulu (např. odkazem na zákon včetně příslušného paragrafu), účelem zpracování a lhůtou pro dané zpracování. Na základě analýzy je nutné zpracovat Záznamy o činnostech zpracování OÚ. Pro každou činnost je zapotřebí vytvořit jeden záznam, který popisuje základní náležitosti dle článku 30 GDPR. Tyto Záznamy musí být vyhotoveny písemně.

Analýzu a záznamy jsme z 95% vytvořili a zpracovali pro jednotlivé činnosti společnosti (nábor zaměstnanců, přijetí zaměstnance, evidence a péče o zaměstnance, evidence docházky a další). Na Vás je pouze doplnit Záznamy o Vaše zpracovatele, software, který využíváte pro jednotlivé činnosti, ochranné opatření a osoby, které mají k datům přístup dle jednotlivých činností.

Pro urychlení zapojíme do užívání nástroje GDPRbezpečně.cz vybrané vedoucí pracovníky Vaší společnosti, případně právníky, personalisty a účetní. Každá z těchto osob má v týmu svůj úkol při zavedení a následném udržení souladu s GDPR. Připravíme zadání pro odpovědné vedoucí pracovníky a budeme k dispozici pro zodpovězení dotazů. Každý ze členů Vašeho týmu dostane přístup do aplikace a projde krátkým úvodním školením o potřebné teorii a následně se bude věnovat své specializaci. Personalista se bude věnovat kontrole hotových analýz pro zaměstnance. Účetní detailně vysvětlíme, jaké je potřeba hlídat lhůty pro uchování dokumentů dle GDPR. Vedoucí pracovníci budou řešit procesy školení všech zaměstnanců, procesy hlášení úniků a řešení požadavků na plnění práv subjektů údajů (zaměstnanců) dle GDPR. Nově nařízení ukládá správcům řešit žádosti ze strany zaměstnanců na přístup k OÚ. Mají právo na aktualizaci, omezení zpracování, právo být zapomenut a další. Případně v aplikaci řešíme dodavatele i odběratele služeb, živnostníky a další smluvní partnery, kteří nejsou zaměstnanci, ale nakládá se s jejich osobními údaji.

V případě potřeby Vám bude vždy v pracovní době k dispozici naše linka podpory k produktům GDPRbezpecne.cz a pro odborné dotazy na GDPR Vám budou dostupní naši konzultanti a právníci po předchozí objednávce konzultačních služeb. Pokud chcete mít přiřazeného konzultanta, který Vám bude věnovat osobní péči, můžeme Vám nabídnout jednoho z našich Pověřenců pro ochranu osobních údajů, a to včetně služby DPO.